« Tagasi

Ardu kool võtab tööle liikumisõpetaja

Ardu kool ootab oma meeskonda 0,3 ametikoha koormusega liikumisõpetajat lasteaiamajas), kandideerimiseks palume saata CV, sooviavaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad e-postile info@ardukool.ee hiljemalt 1. aprilliks 2023. 

Peamised tööülesanded on:

  • liikumistegevuste planeerimine ja läbiviimine

  • ujumistegevuste planeerimine ja läbiviimine

  • lastes liikumise vastu huvi tekitamine

  • meeskonnatöös osalemine

Omalt poolt pakume:

  • vaheldusrikast ja huvitavat tööd

  • paindlikku tööaega

  • võimalust rakendada oma ideid

  • enesearendamise võimalusi

  • toetavat meeskonda

Liikumisõpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määrusele nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Täiendav info: tel 5535167 (dir. Ülle Pässa)

2022/2023.õppeaastal käib Ardu lasteaed-koolis ligi 90  õpilast ja lasteaias enam kui 50 last (jaanuar 2023 seisuga).

Koolimaja on ehitatud 1991.aastal. Koolimajas on 216 õpilaskohta. Koolis toimib pikapäevarühm 1.-3.klassi õpilastele. Koolis on logopeed ja sotsiaalpedagoog.

Lasteaia maja on ehitatud 2002.aastal. Lasteaias on 60 kohta. Lasteaias töötab 3 rühma: nooremrühm (sõimerühm, kuni 3-aastased), keskmine rühm (3-6-aastased) ja vanem rühm (koolieelikute ettevalmistusrühm).

Lasteaias on logopeed ja sotsiaalpedagoog.