« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril

Foto: Pixabay

15. jaanuaril 2023

Hajaasustuse programmi 2023 aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2023, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2023.

Programmi raames toetatakse majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamise ning elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee ning leibkonna vajadustele  vastava autonoomse elektrisüsteemi (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) rajamisega seonduvaid kulusid.

Taotleja alaline elukoht peab taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist katkematult olema hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Projektil võib olla kaastaotlejaid, kellele kehtivad taotlejaga samad tingimused.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 2024. aasta 31. oktoobriks.

TAOTLEMINE: taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Kose Vallavalitsusele (vald@kosevald.ee) koos kohustuslike lisadokumentidega. Taotlusi võetakse vastu 3. aprillini 2023 (kaasa arvatud). Taotlusele tuleb lisada kaks võrreldavat  hinnapakkumist.

Küsimused ja täiendav informatsioon: keskkonnanõunik Taimar Lossmann, taimar.lossmann@kosevald.ee, tel 6339321 või 5099994.

NB!

  • Selleks, et esitatud taotlus oleks nõuetekohane, tuleks enne taotluse koostamist kindlasti läbi lugeda programmdokument
  • Programmimaterjalid on saadaval siin