« Tagasi

2023. aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamine algab 16. novembril

Alates kolmapäevast, 16. novembrist, saab iga vähemalt 16-aastane Kose valla elanikuna registreeritu läbi  iseteeninduskeskkonna SPOKU esitada ettepanekuid 2023. aasta kaasava eelarve kasutamiseks.

Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot, ettepanekuid saab esitada 6. jaanuarini 2023.

Kuidas esitada?

Iseteeninduskeskkonnas SPOKU täidetaval vormil tuleb esitada järgmised andmed:

1) esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;

2) nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldus, eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Kose valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, mis on ettepaneku eesmärk ning miks on ettepaneku teostamine Kose valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu: nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja muud olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnanguline maksumus (soovitavalt hinnapakkumise näol);

6) muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Kuidas ideesid hinnatakse?

Pärast ettepanekute esitamise tähtaja möödumist analüüsib vallavalitsus ettepanekuid ja esitab need seejärel läbivaatamiseks kaasava eelarve komisjonile. Komisjoni koosseisu kuuluvad kõik Kose vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed ja vallavalitsuse esindaja. Esmalt sõelub komisjon välja need ettepanekud, mis ületavad selgelt 10 000 euro suuruse eelarve. Samuti võib komisjon sõelumise käigus sarnaseid ettepanekuid liita ja täiendada.

Sõelumise tulemusena selgitatakse välja need ideed, mis pannakse rahvaküsitlusele. Enne rahvaküsitluse algust on ettepanekute tutvustamise infopäev, kus antakse rahvaküsitlusele minevate ettepanekute esitajatele võimalus oma ideid tutvustada.

Ühe ja kõige meelepärasema idee poolt saab hääletada iga vähemalt 16-aastane Kose valla elanik kas elektrooniliselt (Kose valla kodulehel) või paberkandjal.

Lõpuks kuulub realiseerimisele see ettepanek, mis sai rahvaküsitluse tulemusena enim hääli.

Mida on kaasava eelarve abil Kose vallas tehtud?

2022. aasta kaasava eelarve rahastusega sai Kose-Uuemõisa staadion uued jalgpalliväravad ja Habaja alevik korrastatud jalgpalli- ja võrkpalliväljaku. Lisaks kahele rahastuse saanud ideele kandideerisid sel aastal kaasava eelarve toetusele ka idee rajada Oru külla jõulinnak ning rajada Kõue rahvamajale terrass ja katusealune.

2021. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis idee rajada Ardusse skatepark.

 

Lisainfo:
Margit Eerik
margit.eerik@kosevald.ee