« Tagasi

Kose valla elanikul on oktoobri keskpaigast võimalik saada tasuta psühholoogilist abi

Alates 15.oktoobrist on Kose valla elanikel võimalik tasuta kasutada psühholoogiteenust, kogemusnõustaja teenust ning pere lahendusringi meetodil toimivat teenust. 

Nõustamistele on vajalik eelregistreerimine. Lisainfo ja registreerimine:

Merike Pihla, tel 633 9327 merike.pihla@kosevald.ee

Katrin Liiv, tel 56202046 katrin.liiv@kose.edu.ee

Koostööpartnerid ja nõustajad:

  • Psühholoog Laima Parik- sihtrühm lapsed ja täiskasvanud (tel 58058858, e-post laimsu@gmail.com)
  • MTÜ Terviselaegas kogemusnõustaja Signe Kalberg- sihtrühm täiskasvanud, pikaajalised töötud, terviseprobleemidega inimesed (e-post terviselaegas@gmail.com)
  • MTÜ Ennetustegevuse Keskus, pere lahendusringi teenus- teenusele suunamine läbi KOV lastekaitsespetsialisti.

 

 

Nõustamisi peetakse Kose gümnaasiumi tugikeskuse (Hariduse 2) või vallavalitsuse sotsiaalosakonna ruumides.

Teenus on võimalik tänu Kose valla taotletud ja sotsiaalministeeriumilt saadud toetusele,  toetuse eesmärk on esmatasandil vaimse tervise teenuste pakkumine, ennetamaks tõsisemaid vaimse tervise probleeme.