« Tagasi

Kose-Uuemõisa Kesk tänava projekteerimine lõppes, algas asfaltkatte freesimine

Sel nädalal algasid Kose-Uuemõisa Kesk tänaval peale projekteerimist teetööd, mille esimene etapp kätkeb endas teepervedelt liigse pinnase eemaldamist sademevee äravoolu tagamiseks, osalist äärekivide vahetamist ning olemasoleva sõidutee katte freesimist. Seejärel paigaldatakse tasanduskiht ning laotatakse uus asfaltkate.

Lisaks eeltoodule saab Kesk tänav ka korraliku jalgtee. Kõnnitee rajamisel eemaldatakse ning utiliseeritakse vanad äärekivid ja kõnnitee plaadid, ehitatakse uus killustikualus ja paigaldatakse uued äärekivid. Seejärel paigaldatakse remonditavale teele uus asfaltkate ja uued kõnniteekivid, ülekäigukohtadele rajatakse asfaltbetoonist künnised, mis markeeritakse ning tähistatakse liiklusmärkidega. Teele paigaldatakse vajalikud liiklusmärgid.

Tööde maksumus on ligi 160 tuhat eurot, millest 98 tuhat eurot rahastab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Riigihanke tööde tegemiseks võitis AS TREF Nord, kes peab tööd lõpetama 14. novembriks 2022.

Kose-Uuemõisa Kesk tänava remondilõik algab kõrvalmaantee Kuivajõe – Kose-Uuemõisa piirist alevi alguses ning lõppeb Pargi tänava ristmikul Grossi poe juures. Lõigu pikkus on üle 650 meetri. Kose abivallavanem Arvo Sireli sõnul oli projekteerimine hanke osa ning vajalik parima tulemuse saamiseks. „Projekteerimise käigus lahendas projekteerija tänava varieeruva laiuse ja kõrgusega seotud murekohad, mis mõjutavad muuhulgas nii tänava funktsionaalsust kui ka sademete äravoolu efektiivsust," ütles Arvo Sirel.

2021. aasta detsembris tuvastas Arterega OÜ valla tellitud teehoiutööde kirjelduse koostamisel, et tänava asfaltkate on suure liikluskoormuse tõttu deformeerunud, ebatasane ning sellel puuduvad põikkalded seoses läbivajumistega. Samuti tuvastas olukorra hinnanud ekspert, et katte servad on lagunenud ning teepeenrad on pinnasest ja vallis ega lase sadeveel kattelt eemale valguda. See omakorda raskendab nii jalakäijate liikumist kui korrektse talihoolde tegemist.

Seoses teetöödega on piirkonnas ajutiselt muudetud liikluskorraldust.