« Tagasi

Kose Vallavalitsuse 8. septembri istungil on arutlusel üle 40 punkti

Kose Vallavalitsuse 8. septembri istungil on arutlusel üle neljakümne punkti, sealhulgas arutab vallavalitsus selle aasta teist lisaeelarvet. 

1. Projekteerimistingimuste andmine Kose alevikus Nurme tn 1 katastriüksusele
Ettekandja: arhitekt Enelin Alter

2. Kasutusloa andmine Kose valda Krei külla Peetrivilla katastriüksusele püstitatud üksikelamule
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

3. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Oru külas Tähepaju tee 6 katastriüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Kastani tn 11 püstitatud üksikelamule
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

5. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus Vanatoa tn 10 püstitatud üksikelamule
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Kasutusloa andmine Kose vallas Tuhala külas Oti tee 5 püstitatud abihoonele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

7. Ehitusloa andmine LPG gaasipaigaldise püstitamiseks Kose alevikus Lageda katastriüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

8. Krei külas Kuusemäe katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

9. Vardja külas Kungla katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

10. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu - Kose vallale kuuluva Oru tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

11. Ahisilla külas asuvate Hirve ja Kipi katastriüksuste vahelise piiri muutmine ning moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbe ja lähiaadresside määramine
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

12. Oru külas Koplimäe katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

13. Ardu alevikus Pala tee 3a asuvale munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramine
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

14. Oru külas Tiigi katastriüksuse jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

15. Korteriomandi seadmine Habaja külas Sipasoo tee 12
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

16. Habaja alevikus Sipasoo tee 7 katastriüksusele unikaalaadressi määramine
Ettekandja: maakorraldaja Leigi Onga

17. Kasutusloa andmine Kose vallas Kose alevikus Kastani tn 13 püstitatud üksikelamule
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

18. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Nõrava külla Paali katastriüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

19. Kasutusloa andmine Kose valda Saula külla Lõuna-Karja katastriüksusele püstitatud üksikelamule
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

20. Oru Külakeskuse juhataja ametist vabastamine
Ettekandja: vallavanem Demis Voss

21. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

22. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

23. Kose Spordimaja nõukogu kinnitamine
Ettekandja: kultuurinõunik Margit Eerik

24. Kose Vallavolikogu otsuse eelnõu-Varaliste kohustuste võtmine
Ettekandja: vallavanem Demis Voss

25. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Kose valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema

26. Teenistusliku järelevalve teostamine Kose Lasteaias
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

27. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkonna kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

28. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Palvere külla Reinu maaüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

29. Ehitusloa andmine puurkaevu rajamiseks Kose valda, Tammiku külla, Ranna katastriüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

30. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Kose valla arengukava vastuvõtmine
Ettekandja: vallavanem Demis Voss

31. Õpilastranspordi kompensatsioonilepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

32. Õpilastranspordi kompensatsioonilepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

33. Õpilastranspordi kompensatsioonilepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

34. Õpilastranspordi kompensatsioonilepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

35. Õpilastranspordi kompensatsioonilepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

36. Õpilastranspordi kompensatsioonilepingu sõlmimine
Ettekandja: abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

37. Ehitusloa andmine üksikelamu püstitamiseks Kose valda, Nõrava külla, Looresalu katastriüksusele
Ettekandja: ehitusnõunik Üllar Sein

38. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

39. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

40. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

41. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

42. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

43. Raha eraldamine sotsiaaleelarvest
Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

44. Kose Vallavolikogu määruse eelnõu - Kose valla eelarvestrateegia 2023‒2026 vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema

45. Üldinformatsioon