« Tagasi

Ülevaade Kose vallavolikogu 25. augusti istungist

Kose vallavolikogu kolmeteistkümnes istung toimus peeti 25. augustil Kose vallamajas, istungit juhatas vallavolikogu esimees Merle Pussak.

Istungist võtsid osa Kose vallavolikogu liikmed Martin Innos, Timo Nikitin, Tarvi Nikker, Moonika Kuuseoja, Pelle Pohlak, Siiri Tammeleht, Annely Tisler, Lembit Nael, Mirko Kiison, Ott Valdma, Janno Jõffert, Alvar Kasera, Margit Mikk ning Kalle Sleng.

Puudus id: Martin Medar, Siim Pohlak, Katrin Taniste, Andres Õis.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 117 muudeti Kose Vallavolikogu 30.11.2021 otsust nr 14 „Kose Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametist vabastamine" punkti 1 alapunkti 1.3. Vabastati seoses teenistussuhte lõppemisega Kose Vallavalitsuse liikme kohustustest Ellen Pärm ja uueks liikmeks kinnitati Kaja Jõema.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 118 seati reaalservituut Kose valla omandis olevale kinnisasjale aaressiga Ärikoha, Äksi küla, Kose vald, Harju maakond aadressiga Lagendiku, Äksi küla, Kose vald, Harju maakond kinnisasja kasuks.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 119 muudeti Kose Vallavolikogu 02.10.2018 otsust nr 106 „Reaalservituudi seadmine".

Kose Vallavolikogu otsusega nr 120 tunnistati peremehetuks ehitiseks Kose vallas Ardu alevikus reformimata riigimaal Pala tee 3a asuv hoone.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 121 seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevate kinnistutele ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose alevikus Aasa tänav kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 33 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 122 seati isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Oru külas Keskuse tee 6 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 317 m², omanikule kuuluv Oru külas Vana tee L2 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 45 m² ja omanikule kuuluv Ordu külas Kanavere-Oru tee L2 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 39 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 123 seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Liiva külas Kose tee kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 22 m²; Kose alevikus Tankla tee kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 78 m² ja Kose alevikus Ujula tn 2 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 170 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 124 seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose alevikus Kose-Risti – Vetkamäe tee kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 4 m², Kose alevikus Metsa tänav kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 394 m² ja Kose alevikus Pika tänava lõik 5 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 247 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 125 otsustati omandada tasuta Kose vallale Ardu alevikus asuv Ardu-Paunküla kergtee L2 (transpordimaa 100%, pindala 274 m²).

Kose Vallavolikogu otsusega nr 126 otsustati omandada tasuta Kose vallale Vardja külas asuv Haigla tee L1 kinnisasi (transpordimaa 100%, pindala 2184 m²).

Kose Vallavolikogu otsusega nr 127 seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Harmi alevikus, Äksi-Harmi-Riidamäe tee L2 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 679 m² ja Harmi alevikus, Harmi-Maasikamäe tee L1 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 30 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 128 otsustati taotleda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel oleva Harju maakonnas Kose vallas Kose alevikus asuva 14 Kose-Purila tee (lõik 0-2,37km) kinnistu tasuta võõrandamist Kose valla omandisse.

Kose Vallavolikogu määrusega nr 20 võeti vastu uus „Kose valla tunnustamise kord" ja tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu määrus 18.03.2020 nr 79 „Kose valla tunnustamise kord" ja Kose Vallavolikogu määrus 21.01.2010 nr 14 „Kose valla vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse avaldamise kord".

Täpsem ülevaade vallavolikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsustega on kättesaadav valla veebilehelt https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused