« Tagasi

Liinikoridori hooldus Kivivõhmas

Tööde teostamise aeg 23.05.2022 kuni 16.12.2022.
Hooldustöid tehakse elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses. Vajadusel langetatakse ka kaitsevööndist väljajäävaid, kuid elektrivõrgule ohtlikke puid. Hooldustööde ajal võivad teie valdusest üle lennata droonid, mille abil kogutakse informatsiooni võrgu seisukorra kohta.