« Tagasi

Töökuulutused - klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:1) põhikooli inglise keele õpetaja, 1,0 ametikohta, tähtajatu
tööleping;

2) klassiõpetaja, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping.Nõutakse:

*1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja,
õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 3;*

*2. Kehtivat tervisetõendit.*Tööleasumise aeg: 23.08.2021

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 19.
maiks 2021

kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.