« Tagasi

Töökuulutus - õppealajuhataja

Kosejõe Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja ametikoha (osaline tööaeg, 20 tundi nädalas) täitmiseks alates 01.09.2019.

Õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded tulenevad haridus- ja teadusministri määrusest nr 30 (vastu võetud 29.08.2013) «Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded»: õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid.

Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.

Konkursil osalemiseks esitab kandidaat kooli e-posti üldaadressile info@kosejoe.edu.ee kirjaliku avalduse, elulookirjelduse (CV), kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud konkursiteates nimetatud või kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Konkursile avalduse esitamise tähtaeg on 01. juuni 2019.a.

Kosejõe Kooli aadress:

Kosejõe 1, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond.

Kosejõe Kooli kodulehega võimalik tutvuda http://www.kosejoe.edu.ee