« Tagasi

Töökuulutus - kunstiosakonna õppejuht

KOSE HUVIKOOL kuulutab välja konkursi KUNSTIOSAKONNA ÕPPEJUHI (koormus 0,5) leidmiseks.

Tööülesanded:

• osakonna õppetegevuse koordineerimine ja arendamine; • koolitusalase töö planeerimine; • aktiivne suhtlemine õpetajate ja lastevanematega; • näituste organiseerimine Õppejuhilt ootame: • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifi katsiooni kunstivaldkonnas ning juhtimiskompetentsi; • pedagoogilise töö kogemust; • head suhtlemisoskust; • projektikirjutamise kogemust; • valmisolekut erinevate arvutiprogrammide ja internetikeskkondade kasutamiseks.

Omalt poolt pakume:

• mitmekülgset ja põnevat tööd; • igakülgset toetust arenemiseks ja erialaseks täiendamiseks; • 56 päeva põhipuhkust.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid: CV, avaldus, motivatsioonikiri, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab. Dokumendid palume esitada 11. jaanuariks 2021 e-mailile huvikool@kose.ee, märksõnaks KONKURSS. Tööleasumise aeg 1. veebruar 2021. Täiendav info huvikool@kose.ee ja telefonil 53412772.