« Tagasi

Töökuulutus - haldusjuht

Kose Vallavalitsus võtab tööle HALDUSJUHI

Nõutud haridus kõrgharidus, soovitavalt majanduse või tehnilisel erialal

Tööaeg  Täistööaeg/Määramata ajaks

Tööle asumise aeg  alates 11.03.2019

Töökoha asukoht Kose vald

Peamised tööülesanded:

 1. valla territooriumi avaliku ruumi korrashoiu ja heakorra korraldamine ja tagamine.
   2) haldusalaste hinnapakkumiste ja riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine;
   3) valla hoonete tehniliste süsteemide korrashoiu ja hoolduse tagamine;
   4) ametiasutuses ja hallatavates asutustes olevate hoonetele kommunaalteenuste tagamine ja suhtlemine teenusepakkujatega;
   5) Kose Vallavalitsuse ametiasutuse hoonele vajalike puhastus- ja hooldusvahendite soetamine ja suhtlemine vahendite tarnijatega;
   6) pesupesemisteenuse organiseerimine ja suhtlemine teenuse pakkujatega;
   7) haldustöötajate töökvaliteedi kontroll, koolitamine ja ohutustehnika alane instrueerimine;
   8) töötervishoiu ja tööohutuse korraldus vallavalitsuse ametiasutuses;
   9) tuleohutusnõuete tagamine vallavalitsuse ametiasutuses ja hallatavates asutustes;
   10) valdkonna eelarve planeerimine

11) vahetu juhi poolt antud muude ühekordsete ametialaselt vajalike ülesannete täitmine

12) resolutsioonina saadud avaldustele, kaebustele, aruannetele ja teabenõuetele vastamine.

Nõudmised kandidaadile

Haridus kõrgharidus, soovitavalt majandus või tehnilisel erialal

Omada teadmisi ja kogemusi ametiasutuse asjaajamises

Arvutioskus (tabeli- ja tekstitöötlusprogrammid)

Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil

Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime

Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime

Valmidus meeskonnatööks

Pingetaluvus

Autojuhilubade olemasolu (b-kategooria)

 

Kasuks tuleb

Inglise keele oskus

 

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd

Kaasaegset töökeskkonda

 

CV, sooviavaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada aadressil Hariduse tn 1, 75101 Kose alevik Kose vald Harjumaa või e-posti aadressil vald@kose.ee märksõna „Haldusjuht". CV-de ja sooviavalduste laekumise tähtaeg on 21.02.2019. Lisainfo telefonil 5304 4048, 6339 304.