« Tagasi

Taotlus kompostri toetusega soetamiseks

 
 
Biojäätmete eraldi kogumine on kohustuslik ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab biojäätmete kompostrite soetamist.
 
Kose Vallavalitsus valmistab ette projekti toetuse taotlemiseks, et elanikud saaksid biojäätmete kiirkompostri soetada umbes 80% soodsamalt. 
 
Eramajaomanikel on võimalik soetada endale kodukomposter 80% toetusega ja omaosaluse määr oleks 20% kompostri hinnast (hinnanguliselt kuni 60 eurot). 
 
Kodukomposter on kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs. 
 
Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse esitamiseks kuulutab Kose Vallavalitsus välja eeltaotlemise perioodi, mille jooksul tuleb enda kompostri soov kinnitada. Täpne omaosalus selgub positiivse rahastusotsuse järgselt hanke tulemusel. KIKi rahastuse korral tuleb eeltaotluse esitanud kinnistuomanikul tasuda Kose Vallavalitsusele kompostri omaosaluse summa (tõenäoliselt 40 kuni 60 eurot). Kompostri soetamine 80% toetusega on võimalik vaid eeltaotluse esitanud kinnistuomanikele, kellel on kehtiv jäätmeveoleping ja majapidamises on vähemalt üks Kose valla sissekirjutusega elanik. 
 
Kose Vallavalitsus võtab taotlejatega KIK-i otsuse järel ühendust ja teavitab, kas projekti rahastatakse või mitte.
 
ESITA TAOTLUS HILJEMALT 15. OKTOOBRIKS 2021