« Tagasi

Programmi HEA AVALIK RUUM abil korrastatakse Kose aleviku keskosa

Kose Vallavalitsus on püüdnud 4 aastat liituda programmiga "Hea avalik ruum", et leida võimalus Kose aleviku keskosa korrastamiseks. Sellel aastal sai uus jätkuprogramm rahandus- ja kultuuriministeeriumi heakskiidu ja rahastuse ning Kose vald on üks selles jätkuprogrammis osalevast 4 omavalitsusest. Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada Kose aleviku keskosa (nn kultuuritelje) mahuline ideelahendus.

Arhitektuurivõistluse ajakava:
• Võistlustingimuste koostamine ja võistluse ettevalmistamine sh tingimuste kooskõlastamine
valla ja Eesti Arhitektide Liiduga iga kuni 2 kuud;
• Võistluse väljakuulutamine - eeldatavalt mai lõpus;
• Võistlustööde saabumise tähtaeg vastavalt võistluse ajakavale (võistluse pikkus vastavalt
kokkuleppele 3 kuud, seega eeldatavalt augusti lõpus);
• Žürii töö , ca 1 kuu peale võistlustööde laekumist (septembris);
• Võistluse tulemuste väljakuulutamine vastavalt Tellija soovile peale žürii töö lõppu, eeldatavalt
septembri lõpus, 2021.

31. märtsil toimus kohtumine Kose alevikus programmi "Hea avalik ruum" programmijuhi Kalle Vellevoog'iga, Eesti Arhitektide Liidu direktori Ingrid Mald'iga ja Eesti Arhitektide Liidu eestseisuse liige Toomas Paaver'iga.

Mõne aja pärast anname teada täpsemast edasisest täpsemast ajakavast ja ootame appi kaasamõtlejaid oma ettepanekute ja nägemustega aleviku keskosa kohta.

 

HEA AVALIK RUUM

Eesti Arhitektide Liidu ja „Eesti Vabariik 100" korraldustoimkonna ühiselt käima lükatud missiooniprojekt „Hea avalik ruum" tegeleb linnakeskuste korrastamisega, mis peaks olema riikliku regionaalpoliitika üks eesmärke.

Projekti algatajad näevad linnakeskuste kordategemises suurt võimalust koondada inimesi, kasvatada kohaliku kogukonna ühtsustunnet ja muuta väikelinnade elukeskkond ligitõmbavamaks. Korrastatud keskused kujunevad kultuuriürituste korraldamise ja vaba aja veetmise kohaks ning annavad liikumiseelise jalakäijale. Muutes linnasüdamed inimsõbralikumaks ja meeldivamaks elukeskkonnaks, on võimalik hoogustada ettevõtlust ja vältida linnade laialivalgumist.

Projekti käigus korraldati 2014-2017.a. arhitektuurivõistlused, mille tulemusel korrastatakse 15 Eesti väikelinna keskväljak, peatänavad või nende ümbrus.

Avaliku ruumi lahendused on planeeritud välja ehitada „Eesti Vabariik 100" juubeliprogrammi raames hiljemalt aastaks 2020.

Programmi avafoorum toimus 11. juunil, 2014 Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus kuulutati programm ametlikult avatuks. 2019. aastal käivitus kultuuri- ja rahandusministeeriumite ning KOV-ide toel „Hea avalik ruum" jätkuprogramm, mille käigus viidi läbi 4 arhitektuurivõistlust. Siis said uuendatud Tapa, Võsu, Paide ja Lihula keskused.