« Tagasi

Oru Põhikooli töökuulutus - direktor

KOSE VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi Oru Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks, asukohaga Oru küla Kose vald Harjumaa.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööaeg: täistööaeg

Põhinõudmised direktorile:

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded.

Edukal kandidaadil on:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

3) vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus;
4) teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
5) eesti keele oskus kõrgtasemel;
6) inglise ja vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
7) vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
8) koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
9) õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Koolipidaja pakub:

  • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
  • eneseteostusvõimalust;
  • konkurentsivõimelist palka;
  • erialaseid koolitusi.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2) elulookirjeldus sh töö või teenistuskäik;

3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel;

4) visioon asutusest, selle tööst ja arendamisest;

5) essee (soovitavalt ca 2 A4 lehekülge), kus kandidaat kirjeldab oma senist kogemust ja saavutusi juhina.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 30.01.2022  Kose Vallavalitsusele, saates need posti teel aadressile Hariduse tn 1 Kose alevik 75101 Kose vald või saates e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@kosevald.ee

Täiendavat informatsiooni Oru Põhikooli ja täidetava ametikoha kohta saab abivallavanem Kadri Tiisilt (tel 6339 307, 5246394, kadri.tiis@kosevald.ee).