« Tagasi

Kose Vallavalitsus võtab rendile kõvakattega platsi Kose jäätmejaama tarvis

Kose Vallavalitsus võtab rendile kõvakattega platsi Kose jäätmejaama tarvis alljärgnevatel tingimustel:

 

1) asukoht Kose alevik
2) plats peab olema betoon- või asfaltkattega, kinnistu maakasutuse sihtotstarbega tootmismaa;
3) platsi mõõdud peavad olema minimaalselt 30x30 meetrit ja üldpind mitte väiksem kui 900 m2;
4) platsile peab olema tagatud rasketranspordi juurdepääs üldkasutatavalt teelt;
5) kuna platsi kasutamine eeldab piirdeaia ja väravate olemasolu, siis eelistatavalt on need kas olemas või nende paigaldamine on võimalik ja lubatud;
6) kuna jäätmejaama tegevus eeldab jäätmeloa olemasolu, siis peab plats vastama selle saamiseks vajalikele tingimustele;
7) eelistatult on platsil elektri- (alates 3x16A) ja külmaveevarustus, samuti kanalisatsiooniühendus;
8) plats võetakse rendile minimaalselt viieks (5) aastaks.
9) rendileandja peab platsi kasutusse andmisest eelnevalt teavitama kinnistu piirinaabreid.

Pakkumised esitada kirjalikult (aadressil Hariduse 1 Kose alevik 75101 Kose vald) või e-postiga (aadressil vald@kose.ee).

Pakkumised palume esitada hiljemalt 10. november 2020 kella 12.00.