« Tagasi

Kose Vallavalitsus ootab esitama kandidaate tiitlile „Kose Valla Aasta Ema“

Kose Vallavalitsus ootab esitama kandidaate tiitlile „Kose Valla Aasta Ema" .

Ootame Kose valla inimestelt aktiivset soovi ja tahet märgata oma kõrval tublisid inimesi ja kutsume üles esitama kandidaate „Kose Valla Aasta Ema"  tiitlile. Ootame vabas vormis kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta hiljemalt 8. aprilliks 2019 kirjateel või e-mailile vald@kose.ee. Tunnustuse andmise otsustab vallavolikogu.

Tunnustamise kord kinnitati Kose Vallavolikogus 27. märtsil 2015 määrusega nr 58 „Kose valla aasta ema ja aasta isa tunnustuse avaldamise kord" (leitav Kose valla kodulehel www.kosevald.ee valikust „kultuur ja sport"-õigusaktid).

Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema Kose vallas.
Aunimetus antakse emale:

1) kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last;

2) kes on oma töös pädevad ja tunnustatud;

3) kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses;

4) kes on oma perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

Kokkuvõttes peaks sisalduma kandidaadi kohta järgmine info:

1) kandidaadi nimi ja elukoht;

2) laste arv, vanused ja nimed;

3) kandidaadi töökoht ja amet;

4) kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/tegevuste kirjeldus;

5)ettepaneku tegija nimi.