« Tagasi

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2021.

Kose Vallavalitsuse korraldusega kinnitati projektitoetuste hindamise punktilävendiks 39 punkti (max punktide arv 65 punkti), projektitoetusteks ja tegevustoetusteks jagatav summa 30 000 eurot.

Taotlused palun esitada e-postile vald@kose.ee või tuua Kose Vallavalitsusse aadressil Hariduse 1, Kose alevik. Väljaspool tähtaega esitatud projektid jäävad rahastamata.

NB! Kellel jäi 2020. aastal taotletud rahalisi vahendeid kasutamata tulenevalt COVID 19 põhjustatud olukorrast, võib neid kasutada 2021. aastal, aga kasutatud osa kohta palun esitada vahearuanne hiljemalt 10.01.2021. 

Volikogu määrus 22.11.2018 nr 44 „Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord" koos lisadega on leitav Kose valla kodulehelt: https://www.kosevald.ee/oa-kultuur-ja-sport

Info tel. 53594233, margit@kose.ee

 

Vastavalt Kose Vallavolikogu määrusele „Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord" on külaseltside rahataotluste esitamise tähtaeg 1. märts 2021.
Määrus koos taotlusvormiga on leitav: https://www.kosevald.ee/oa-kultuur-ja-sport