« Tagasi

Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi

Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aukodaniku nimetuse ja teeneteplaadi andmisega ning vallasõbralikumale ettevõttele teeneteplaadi andmisega. Vallavalitsus kuulutab välja aukodaniku ja teeneteplaatide kandidaatide esitamise. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse ja teeneteplaatide väljaandmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Kose valla teeneteplaat omistatakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule auavaldusena Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Avaldus ettepanekutega peab sisaldama isiku andmeid ning põhjendust. Kose valla tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose valla kodulehelt rubriigist „Kultuur ja sport"/Õigusaktid. Samas on leitav avalduse vorm tunnustuse avaldamiseks. Aukodaniku ja teeneteplaadi kandidaadid palume esitada Kose Vallavalitsusele aadressil Hariduse tn 1, Kose alevik või e-postile vald@kose.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2021.

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi valla - sõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks

Vallasõbralikuma ettevõtte nimetus antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule ettevõttele või ettevõtte Kose vallas asuvale allüksusele, kes on andnud oma pikaajalise tegutsemisega Kose vallas tööd Kose valla elanikele ning on mitmeti toetanud Kose valda tema ettevõtmistes. Vallasõbralikuma ettevõtte tunnustus omistatakse kahes kategoorias:
1) väikeettevõte, kuni 15 töötajat;
2) suurettevõte, 15 ja enam töötajat.
Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse omistamise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, Kose vallavalitsus, Kose Vallavolikogu ja komisjonid. Kose valla vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse avaldamise kord on leitav Kose valla kodulehelt rubriigist „Kultuur ja sport"/Õigusaktid. Kandidaadid palume esitada Kose vallavalitsusele aadressil Hariduse tn 1, Kose alevik 75101, Kose vald või e-posti kaudu vald@kose.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2021.