« Tagasi

KOSE VALLAVALITSUS ANNAB SUULISEL ENAMPAKKUMISEL ÜÜRILE ÄRIRUUMID

Kose Vallavalitsus korraldab suulise enampakkumise Kose vallale kuuluvas spordimajas (Ujula tn 7, Kose alevik, Kose vald) asuvate äriruumide nr 135, 136, 139, 140, 141 kasutusse andmiseks. Ruumid antakse kasutusse eelkõige ilu-, spordi- ja terviseteenuste osutamiseks.

Enampakkumise tingimused:

1) enampakkumise objekt on üüri suurus 1 m2 kohta kuus;
2) üüri alghind enampakkumisel on 10 eurot 1 m2 kohta kuus;
3) enampakkumine toimub igale ruumile eraldi;
4) iga ruumi enampakkumisel on osavõtutasu 15 eurot ja tagatisraha 100 eurot;
5) eduka pakkumise korral arvestatakse tagatisraha pakkuja soovil üürimakse ettemaksuks, mitteeduka pakkumise puhul tagatisraha tagastatakse.

Enampakkumise võitjaga sõlmitava üürilepingu tingimused:

1) lepingu tähtajaks on 5 aastat;
2) üürimaksele ei lisandu käibemaksu;
3) ruumi kohta on vee- ja elektriarvesti;
4) äriruumide küttekulud kokku vastavalt arvestile jagatakse kasutatavate ruumide järgi proportsionaalselt;
5) ruum on valvestatud;
6) vastavate üldruumide koristuse tagab ilma eritasuta üürileandja. 

Enampakkumine toimub 11.01.2022 kell 15.00 Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald. Enampakkumise alguseks peavad osavõtutasu ja tagatisraha olema tasutud ja laekunud Kose Vallavalitsuse kontole nr EE872200001120132608 (Swedbank). Makse selgitusse märkida: Ujula tn 7.

Üürileantavate ruumide kohta annab täiendavat infot spordimaja juhataja Marden Muuk (514 3524, marden@kose). Ruumidega on võimalik tutvuda, leppides selleks aja spordimaja juhatajaga eelnevalt kokku. Ruumide plaan lisatud allpool failina.