« Tagasi

KOSE VALLAVALITSUS ANNAB SUULISEL ENAMPAKKUMISEL ÜÜRILE ÄRIRUUMI

Kose Vallavalitsus annab suulise enampakkumise teel üürile äriruumi üldpinnaga 10,8 m2 Kose vallale kuuluvas hoones, asukoht Ujula tn 7, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond (katastritunnus 33702:003:0197) tähtaega määramata, alghinnaga 4,00 eurot m2 kohta kuus järgmistel tingimustel:
• Lisaks üürile on üürnik kohustatud tasuma kasutatud elektrienergia ning soojusenergia eest.
• Üürileandjal on õigus Leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest Üürnikule kirjalikult 1 (üks) kuu ette.
• Üürileandja saab ruume kasutada sihtotstarbeliselt iluteenuste pakkumiseks ning Kose Spordimaja ujula lahtioleku aegadel. Suveperioodil kui ujula on suletud, tuleb ruumide kasutamise aeg kooskõlastada Kose Spordimaja juhatajaga.
Enampakkumisel osalemiseks esitada kirjalik kinnitus, et enampakkumisel osaleja on tutvunud enampakkumise tingimustega, on vastavuses seaduse nõuetega võimeline punktis 1 nimetatud tingimusi enampakkumise võitmise korral täitma ning nõustub asjassepuutuvate andmete kontrollimisega.
Enampakkumisel osalemise korral tasumisele kuuluv tagatisraha on 130 eurot, mis peab lema laekunud Kose Vallavalitsuse arveldusarvele enne enampakkumise toimumist.
Suuline enampakkumine toimub 29.03.2019 kell 11.30 Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa. Pakkumise toimumise ajaks peab olema tasutud tagatisraha Kose Vallavalitsuse kontole nr EE872200001120132608 Swedbank. Makse selgitusse märkida: Ujula tn 7.
Ruumi vaatamiseks ja täiendava info saamiseks võtta ühendust Valdur Kalmega tel 53936342.