« Tagasi

Kose valla kultuuri- ja spordivaldkonna arengukava 2019-2023 tööversioon kommenteerimiseks

Kose valla kultuuri- ja spordivaldkonna arengukava 2019-2023 tööversioon
kommenteerimiseks.

Täiendused ja ettepanekud koos põhjendustega palun saata e-mailile
margit@kose hiljemalt 3. aprilliks.

Arengukava juurde kuulub ka investeeringute kava, mis kirjeldab valla panust
taristu arendamisel ning see koostatakse eraldi lisana tuginedes valla
üldisele finantsprognoosile.