« Tagasi

Kose Gümnaasiumi tööpakkumised

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

 

  1. eripedagoog, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  2. logopeed, 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  3. põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 0,75 ametikohta, tähtajatu tööleping;
  4. eriklassi matemaaika õpetaja, 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping.

 

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

 

Tööleasumise aeg: 23.08.2021

 

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 26. maiks 2021

kooli üldmeilile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.