« Tagasi

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:1) eripedagoog/logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2) loodusainete õpetaja, osalise koormusega, tähtajatu tööleping;

3) 1.-2 liitklassi klassiõpetaja, osalise koormusega, tähtajaline
tööleping 02.01.2019-21.06.2019;

4) 3.-4 liitklassi klassiõpetaja, osalise koormusega, tähtajaline
tööleping 02.01.2019-21.06.2019.Nõutakse:

*1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja,
õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 3;*

*2. Kehtivat tervisetõendit.*Tööleasumise aeg: 02.01.2019

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 22.
novembriks 2018 aadressil Pikk 12, Kose alevik, Kose vald, 75101,
Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse tööportaali
vahendusel.