« Tagasi

Vallavolikogu aprillikuu istungil olid arutlusel nii reklaamimaks, teehoiukava kui Kose Päevakeskuse rekonstrueerimine

Kose Vallavolikogu selle koosseisu kümnes istung peeti 20. aprillil Kose vallamajas, istungit juhatas vallavolikogu esimees Merle Pussak. Arutlusel oli 11 päevakorrapunkti, sealhulgas muudeti Kose valla reklaamimaksu põhimõtteid ja otsustati lubada vallavalitsusel võtta kuni 300 000 euro ulatuses varalisi kohustusi Kose Päevakeskuse rekonstrueerimiseks. Ka leidis heakskiidu Kose valla uuendatud valla ja teede teehoiukava aastaseks 2022-2025, Kose valla aasta emaks kinnitas volikogu Sandra Nikitini.

Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed: Martin Innos, Martin Medar, Margit Mikk, Timo Nikitin, Tarvi Nikker, Moonika Kuuseoja, Siim Pohlak, Siiri Tammeleht, Annely Tisler, Lembit Nael ja Andres Õis.

Puudus id: Aivar Pohlak, Mirko Kiison, Ott Valdma, Katrin Taniste, Janno Jõffert, Alvar Kasera ja Kalle Sleng.

Kose Vallavolikogu otsused nr 83-87 on seotud projektiga „Välja tn 5 kinnistu liitumine elektrivõrguga, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond". Elektriliini trass on valitud lähtudes optimaalseimatest tehnilistest ja majanduslikest tingimustest.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 83 koormati tähtajatult Kose vallale kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Aia tänav L2 kinnistu kasutusõiguse alaga ligikaudu 31 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 84 koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Aia tänav L3 kinnistu kasutusõiguse alaga ligikaudu 258 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 85 koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Jõe tn 9a kinnistu kasutusõiguse alaga ligikaudu 24 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 86 koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Jõe tänav kinnistu kasutusõiguse alaga ligikaudu 46 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 87 koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose-Uuemõisa alevikus, Välja tänav kinnistu kasutusõiguse alaga ligikaudu 35 m² Elektrilevi OÜ kasuks.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 88 lubati Kose Vallavalitsusel võtta varaline kohustus Kose Päevakeskuse rekonstrueerimiseks lepingu tähtajaga kuni 12 kuud ning vastava lepingu kohta summas kuni 300 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Kose Vallavolikogu määrusega nr 8 muudeti Kose Vallavolikogu 21.09.2017 määrust nr 155 „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kose vallas".

Kose Vallavolikogu määrusega nr 9 kinnitati „Kose valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2022-2025".

Kose Vallavolikogu määrusega nr 10 kinnitati „Kose valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus".

Kose Vallavolikogu otsusega nr 89 otsustati anda Kose valla Aasta Ema tiitel Sandra Nikitinile.

Täpsem ülevaade vallavolikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsustega on kättesaadav valla veebilehelt https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused