« Tagasi

2022 on raamatukogude aasta

Veebiülekanne Tarvastust toimub kell 12. jaanuaril 11.55 – 12.50.
Eesti raamatukogudes loetakse kell 12.12 ette katkend kahest enim laenutatud Eesti autori
ilukirjanduslikust teosest: Mudlumi "Mitte ainult minu tädi Ellen" ja Piret Raua „Tobias ja teine B".
KOSE RAAMATUKOGUS loeb katkendit Mudlumi raamatust vallavolikogu esimees MERLE PUSSAK.