« Tagasi

Avatud on projekti- ja tegevustoetuste taotlemise voor vabaühendustele ja seltsingutele tähtajaga 15. jaanuar 2022

Avatud on projekti- ja tegevustoetuste taotlemise voor vabaühendustele ja seltsingutele tähtajaga 15. jaanuar 2022 (kaasaarvatud).

Kose Vallavalitsuse 23.11.2021 korraldusega nr 859  kinnitati projektitoetuste hindamise punktilävendiks 39 punkti (max punktide arv 65 punkti), projektitoetusteks ja tegevustoetusteks jagatav summa 35 000 eurot.

Taotlused palun esitada läbi elektroonilise keskkonna SPOKU  või tuua Kose Vallavalitsusse aadressil Hariduse 1, Kose alevik. Väljaspool tähtaega esitatud projektid jäävad rahastamata.

Määrus: Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord–Riigi Teataja

 

Taotlusi on võimalik esitada läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU SPOKU: Avaleht (piksel.ee)

Palun võimalikult kasutada seda varianti!

Infona, et külaseltside rahataotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2022. Määrus: Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord–Riigi Teataja

 

Palun taotlused esitada läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU SPOKU: Avaleht (piksel.ee)

Kõigi  läbi SPOKU taotlemisel tekkivate küsimuste korral palun pöörduda tel 53594233 või margit.eerik@kosevald.ee (Margit Eerik)