« Tagasi

Tublid isad väärivad märkamist

Kose vallas on algatatud tore traditsioon valida Aasta Isa.

Ootame kõiki vallakodanikke aktiivselt osalema ja esitama kandidaate „Kose valla Aasta Isa" tiitlile!

Aunimetus antakse välja isale:

* kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last;
* kes on oma töös pädevad ja tunnustatud;
* kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses;
* kes on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema Kose vallas. Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid „Kose valla Aasta Isa" aunimetuse omistamise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, Kose Vallavalitsus, Kose Vallavolikogu ja selle komisjonid. Kirjalikud ettepanekud kandidaadi kohta koos põhjendusega aunimetuse „Kose valla Aasta Isa" andmiseks tuleb esitada hiljemalt 3. oktoobriks 2021 Kose Vallavalitsusele (vald@kosevald.ee või tuua vallavalitsuse kantseleisse).

Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:

 1) kandidaadi nimi ja elukoht;
 2) laste arv, vanused ja nimed;
 3) kandidaadi töökoht ja amet;
 4) kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus;
 5) ettepaneku tegija nimi.

Kose Vallavalitsus