« Tagasi

KOSE VALLA MEENEKONKURSi TÄHTAEG PIKENEB 17. SEPTEMBRINI

Meenekonkursi eesmärgiks on leida Kose valda tutvustavad ja sellest ajendatud meened, mis seovad valda ja piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks või meenutuseks Kose vallast.

  • Meenekonkursil osalevate tööde esitamise tähtaeg on 17. SEPTEMBER 2021
  • Meenekonkursil osalevad tööd tuleb tähtajaks saata või tuua Kose Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Hariduse 1, Kose alevik, Kose vald.
  • Koos meenega tuleb esitada kinnine ümbrik, millele on kirjutatud töö nimetus ning kinnise ümbriku sees on autori kontaktandmeid (nimi, telefon, e-post, toote hind).

Info: Margit Eerik, kultuurinõunik tel 53594233, e-post: margit.eerik@kosevald.ee