« Tagasi

Jaanitulede ja suvesündmuste korraldamisest Kose vallas

28. mail kehtestas Vabariigi Valitsus korraldusega nr 213 rida leevendusi, mis võimaldavad senisest suurema hulga osalejate arvuga ringitegevust, huvitegevust, koosolekuid, kontserte, suvesündmuseid, spordisündmuseid jm korraldama hakata.

Peagi on käes jaanitulede korraldamise aeg. Kose vallas sellel suvel keskset valla jaanituld ei toimu. Kutsume üles korraldama jaanitulesid külades ja väiksemates kogukondades!

23. juunil kl 17.00 toimuva võidupüha mälestushetke raames jagab vallavanem traditsiooniliselt võidutule laiali külade ja kogukondade esindajatele, et viia tuli oma külade või koduhoovil korraldatavate jaanitulede süütamiseks.

Palume kõigil küladel, kus on plaanis jaanituld korraldada, anda sellest teada Kose valla kultuurinõunikule: margit.eerik@kosevald.ee, hiljemalt 7. juuniks.

Väiksemate külade puhul palume teatada jaanitule toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ning kontaktisiku andmed. Saadud info koondatakse kokku ja edastatakse teadmiseks Päästeametile.

Kose valla suuremates kogukondades (Kose, Kose-Uuemõisa, Oru), kus on plaanis jaanitulesid korraldada, palun õigeaegselt vormistada avaliku ürituse loa taotlus koos vajalike kooskõlastustega. Taotluses palun lahti kirjutada, milliste meetmetega on tagatud kontroll Vabariigi Valitsuse 28.05.2021 korraldusest nr 213 tuleneva külastajate piirarvu ja tervisenõuete täitmise osas.

Sarnaselt palun toimida kõigi suuremate avalike suvesündmuste korraldamise puhul!

Palun tutvuda: Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021 korraldusega nr 213 "Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID_19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine.

Korraldus on leitav: www.kriis.ee