« Tagasi

Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/ettepanekud

 

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

 

Ootame koostatud Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-harjumaa@rmk.ee  13. maiks 2021. a.

 

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad