« Tagasi

Kose Vallavalitsus võtab teenistusse LASTEKAITSE VANEMSPETSIALISTI

Nõutud haridus erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt    
sotsiaalvaldkonnas)

Tööaeg  Täistööaeg/Määramata ajaks

Tööle asumise aeg  esimesel võimalusel

 

Peamises teenistusülesanded:

Omavalitsuse tasandil lastekaitsealase tegevuse elluviimine.

Kodanike vastuvõtmine ja nõustamine lastekaitse küsimustes, valla lastekaitse probleemide ja lastekaitsealaste pöördumiste lahendamine.

Laste asendushoolduse korraldamine, järelevalve teostamine laste eestkoste ja hoolduse korraldamise üle.

Osalemine laste ja noorte sotsiaal- ja tervisekasvatuse korraldamisel (k.a puuetega lapsed ja noored).

Oma tegevusvaldkonna alase aruandluse koostamine ja analüüsimine.

Koostöö korraldamine lastekaitse valdkonna institutsioonidega.

Muude  õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

Eestkosteasutuse esindamine kohtus oma pädevuse piires volikirja alusel.

 

Nõudmised kandidaadile

Korrektsus asjaajamises

Arvutioskus (tabeli- ja tekstitöötlusprogrammid)

Eesti keele oskus kõrgtasemel

Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime

Empaatiavõime

Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime

Valmidus meeskonnatööks

Pingetaluvus

Autojuhilubade olemasolu (b-kategooria)

 

Kasuks tuleb

Kohaliku omavalitsuse töökogemus

Vene keele ja inglise keele oskus

 

Omalt poolt pakume

Huvitavat ja vastutusrikast tööd

Kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda

35 kalendripäeva põhipuhkust

Täiendkoolitusi

 

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.

Dokumendid esitada hiljemalt 21. mail 2021 e-posti aadressil: vald@kose.ee märgusõnaga „Lastekaitse vanemspetsialist".

Lisainfo sotsiaalnõunik Merike Pihla`lt tel 6339 327 või 5118774