« Tagasi

MEELDETULETUS. 3. maini saab esitada huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse täiendava toetuse taotlusi

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi

kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on Kose valla 7-19 aastased noored.

Toetuse taotlejaks võivad olla Kose valla hallatavad asutused ja valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldavad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Vallavalitsuse korraldus konkursi väljakuulutamise ja komisjoni kinnitamise kohta leiad siit.

Projektikonkursi tingimused leiad siit.

Taotlused esitada Kose Vallavalitsusele ajavahemikul 12.04.2021 - 03.05.2021 valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Konkursi info Kadri Tiis kadri@kose.ee tel 633 9307