« Tagasi

Lasteaedade rahuloluküsitlused

Rahuloluküsitluste eesmärk on mitmekesistada alushariduse õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused heaolu süstemaatiliseks jälgimiseks lasteaedades. Andmeid kasutatakse lasteaedadele õpetajate ja lastevanemate heaolu ning erinevate aspektidega rahulolu kohta tagasiside andmiseks.

 

Andmekogumine viiakse lasteaedades läbi 26. aprill kuni 23. mai 2021. Küsitluse läbiviimist korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

 

Küsitlustes osalevad:

1. õpetajad, abiõpetajad ja õpetajate abid (muu personal küsitluses ei osale);

2. lastevanemad.

 

Küsitluste läbiviimine lasteaias

Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt. Kogu vajalik informatsioon küsitluste läbiviimiseks edastati lasteaedade kontaktaadressile 23. aprillil.

 

Vastamise hetkeseisu lasteaedade lõikes saab edaspidi jälgida siit:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xWx6gY23s87sjTbqhOT_UmJIaVa1P9CfUSHZztfDfDE/edit#gid=0

 

Iga nädala esmaspäeval kuni küsitlusperioodi lõpuni uuendame edastatud tabelit, et saaksite pidevalt jälgida, kuidas on Teie piirkonna lasteaedadel küsitluses osalemine edenenud. Vastamise hetkeseisu koostamisel on arvesse võetud ainult kinnitatud vastuseid, lõplikud vastajate arvud võivad andmete puhastamise järgselt muutuda.