« Tagasi

LINDA SIREL 30. juuli 1940 – 06. aprill 2021

Täna saadetakse viimsele teele Kose valla esimene vallavanem ja Kose valla aukodanik Linda Sirel. Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsus avaldavad kaastunnet tema lähedastele.

Linda Sirel oli iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis 16.01.1992 moodustatud Kose valla esimene vallavanem.

1989–1991 eelnes sellele tema suur töö toonases ENSV Ülemnõukogu Presiidiumis koos Arnold Rüütliga, tänu millele oli Kose aastal 1990 üks esimesi, kes sai omavalitsusüksuse staatuse. See tegevus oleks kindlasti väärinud Eesti Vabariigi teenetemärgiga tunnustamist, kahjuks jäi see aga tegemata.

Linda oli aluspanija sõprussuhetele esimese sõprusvallaga Soomes Peräseinäjoel koos toonase sealse vallavanema Pekka Perttulaga.

Lindal oli ettenägelikust –  aastal 1993 ei kandideerinud ta uue omavalitsusseaduse alusel teostatud kohalikel valimistel vallavanemaks, vaid tegutses edukalt esimese valla sotsiaalnõunikuna, tundes hästi kõiki inimesi. Tema eestvõtmisel loodi Kose Päevakeskus ja Oru Vanuritekodu.

Vallamajja tööle asunud noortele kolleegidele oli ta väga suureks eeskujuks ja mentoriks, õpetades huvituma Kose valla elust-olust ning leides alati aega ära kuulata töö- ja olmemured. Pärast sotsiaalnõunikuametist pensionile siirdumist oli Linda alati valmis osalema valimiskomisjoni töös ja tegi seda suure kirega Kose jaoskonnakomisjonis. 

Pensionil olles veetis ta palju aega oma lastelaste seltsis, armastas teha kepikõndi, käia tantsimas  ning reisida nii välismaal kui ka Eestis. Suurema osa ajast pühendas oma abikaasa vanavanemate kodukohale – Tambergi talule, kus on alati palju teha ja kus talle meeldis omaette nokitseda.

Veel 2020. aastal viis ta oma väsimatu energia ja korraldamistahtega läbi mälestuspinkide paigaldamise Kose-Uuemõisas Georg Nikitinile ja Aarne Velströmile.

Linda oli hea kuulaja, särav, kohusetundlik, teotahteline, hea huumorisoonega, alati nooruslik, abivalmis ja teotahteline.

Linda oli suure südamega inimene, kes hoolis kõigist. Kolleegidel on eredalt meeles, et kui Ravila kandist helistati, et kuskil on hobused joomata ja söömata, siis oli Linda see, kes sõitis kohale ja toitis ning jootis hobuseid. Kui ta sai teada, et kuskil olid lapsed talvel külmas ja söömata, sõitis kohale, küttis tube ja toitis lapsi ning käis mitu korras päevas kontrollimas, kas laste ema on ennast käsile võtnud ja laste eest hoolitsema hakanud.

Linda lahkumisega oleme kaotanud hea sõbra ja kaasteelise ning ühe Kose valla ajaloolise mälu kandja.

Linda Sireli ärasaatmine toimub esmaspäeval, 12. aprillil kell 14.30. Seoses Covid-19 levikuga toimub Linda ärasaatmine väikeses ringis ja meie palve on, et kell 14.30 oleksime mõtetes Lindaga.

Meelis Tartu

Vello Jõgisoo

Merle Pussak

Kõik Linda endised töökaaslased Kose vallamajast