« Tagasi

Teade Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib alustada metsatöödega Harjumaal Kose vallas Kose-Uuemõisa asula lähistes riigimetsades. RMK on hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.
RMK kirjeldas ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Kose-Uuemõisa metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.
Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kose-Uuemõisa metsatööde plaanimisel e-posti aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 7. aprilliks 2021.