« Tagasi

Teade Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsa metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib alustada metsatöödega Harjumaal Kose vallas Kose asula lähistes riigimetsades. RMK hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.
Ala, mida RMK käsitleb  aktiivsemalt kasutatava metsana ja RMK koostas selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Kose metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.
Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kose metsatööde plaanimisel e-posti aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 7. aprilliks 2021.