« Tagasi

Töökuulutus

MTÜ Paunküla Hooldekeskus kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale
Nõutud haridus: kõrgharidus, soovituslikult sotsiaaltööalane
Tööaeg:  Täistööaeg/Määramata ajaks
 
Tööle asumise aeg  esimesel võimalusel
Tegevjuhi peamised tööülesanded on:
1. hooldekeskuse igapäevatöö juhtimine; 
2. vastutab hooldekeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
3. korraldab hooldekeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
4. kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
5. tagab aruannete koostamise ja esitamise;
6. korraldab hooldekeskusele saabunud kirjadele vastamist ja nende lahendamist;
7. täidab muid tema töökohustustega seonduvaid ülesandeid.
 
Nõudmised kandidaadile
Omab vähemalt 3 aastast juhtimisalast töökogemust, soovitavalt sotsiaalvaldkonnas
Arvutioskus (tabeli- ja tekstitöötlusprogrammid)
Kasuks tuleb projektitöö kogemus
Eesti keele oskus kõrgtasemel
Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise oskus, analüüsivõime 
Kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime
Valmidus meeskonnatööks
Pingetaluvus 
Korrektsus asjaajamises
Tunneb ja oskab rakendada tööks vajalikke Eesti Vabariigi õigusakte
Autojuhilubade olemasolu (b-kategooria)
 
Omalt poolt pakume
Huvitavat ja vastutusrikast tööd
CV, sooviavaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada hiljemalt 14. veebruaril 2021 e-posti aadressil paunraamat@gmail.com märksõna „Tegevjuht". Lisainfo telefonil  5212635, kontaktisik juhatuse esimees Helen Kõiva