« Tagasi

Info võõrsilt tagasipöördunud meie rahvuskaaslastele

Tagasipöördunu on täiskasvanud etniline eestlane, kes on võõrsile emigreerunud või võõrsil sündinud ning Eestisse püsivalt naasnud. Siseministeeriumi rändestatistika andmetel oli 2018. aastal tagasipöördunuid 7836, kuid paljud neist lahkuvad uuesti teatud aja möödudes.

Välisriigist tulnud peredel on tihti palju teadmatust ja asjaajamist oma elu sisseseadmisel. Tagasipöördunu peab lühikese ajaga tegelema lisaks igapäevastele tegevustele väga palju nii enda, välismaalasest elukaaslase kui ka laste elukorraldamisega (asjaajamised erinevates ametkondades, elukoha, töö, lastele sobiva kooli või lasteasutuse leidmine). Tahes tahtmata tekib sellises olukorras pingeid ja teeb kohanemise liialt keeruliseks.

Eelmisel aastal toimunud "Tagasipöördunute kogemuskohtumistel" on tagasipöördunud ise välja toonud, et siinsete oludega on olnud raske uuesti kohaneda, kuna Eestis on asjad väga muutunud, ootused on olnud teised ja selles protsessis on tuntud ennast üksi.

Tagasipöördujatele mõeldud kohtumiste eesmärk on võimaldada tagasi tulnutel kohalike oludega kiiremini harjuda, jagada praktilisi nõuandeid nii enda kui pere sujuvamaks kohanemiseks ning luua toetavat võrgustikku. Kohtumistel saavad osalejad vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma erinevaid kogemusi teiste samalaadse kogemuse läbi teinud inimestega. See omakorda loob tagasipöördunud inimestes, peres stabiilsust ja lapsed tunnevad ennast turvalisemalt. Kohtumiste teine ja sügavam eesmärk on luua Eestist sõbralikumat ning avatumat kuvandit, mis julgustaks meie rahvuskaaslasi tagasi kodumaale pöörduma ja siia ka jääma.

Sellelaadseid kohtumisi on tehtud alates oktoobrist ja näeme, et inimesed vajavad nii informatsiooni, mis aitab neil oma elu paremini korraldada, kui ka oma kogemusi jagada, olles sellega teistele toeks. Nii mõnigi on saanud taas innustust, et proovida leida siin kodumaal oma koht ja suund, mida mööda liikuda.

Jaanuarikuus toimuvad selle programmi raames viimased kohtumised tagasipöördujatele N 07.01, 14.01, 21.01, kell 17:30-19:00: Zoomi keskkonnas ja T 26.01 kas Zoomis või Rahvusraamatukogus. Info kohtumiste toimumise kohta on kirjale lisatud flaieris.

Kohtumine on osalejatele tasuta. Registreerimine: bit.ly/tagasieestiskohtumised

Jaanuari kohtumistel keskendutakse töö ja karjääri teemadele ning tagasipöördumise kogemuste jagamisele. Kohtumisele tulevad rääkima Töötukassa, Karjäärikeskuse ja Integratsiooni Sihtasutuse spetsialistid.