« Tagasi

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneering

Kose Vallavolikogu algatas 12.08.2020 Kose alevikus Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone ja seda teenindava taristu ning spordirajatiste rajamine planeeritavale maa-alale, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku ca 9,3 ha ning planeeringuala piir on nähtav detailplaneeringu lähteseisukohtades. Uus lasteaed mahutab 280 last (16 rühma). Rühmaruumid jaguneksid järgmiselt: 1 erirühm, 1 tasandusrühm, 4 sõimerühma, 10 tavarühma. Detailplaneeringu koostamise raames viiakse läbi liiklusuuring, mida koostab aktsiaselts Teede Tehnokeskus. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Kose Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Kose Vallavalitsus ning koostaja on aktsiaselts KOBRAS.  Täpsem informatsioon on kirjas Kose valla veebilehel www.kosevald.ee

KOSE LASTEAIA JA SPORDIRAJATISTE DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE JA LÄHTESEISUKOHTADE AVALIKUSTAMINE