« Tagasi

Muinsuskaitseametilt saab toetusi mälestiste korrastamiseks kuni 30.septembrini

Muinsuskaitseamet eraldab toetusi mälestiste säilitamiseks ja hooldamiseks. Kose vald on rikas riikliku kaitse all olevate mälestiste hulga poolest- mõisad, kirikud, kalmistud, mälestussambad. Kõige enam on külades arheoloogiamälestisi. Vanad kalmistud, asulakohad ja kultusekivid on enamasti põllu-ja metsamaal või võsas. Arheoloogiamälestiste hooldamiseks sh võsa ja puude raieks on võimalik toetust küsida. Toetatavad tegevused on ka ehitiste konserveerimine, restaureerimine ja remontimine. Taotlusi saab esitada kultuurimälestiste registri kaudu.

Eelmistel aastatel on riik eraldanud raha Kose kogudusele kiriku remonditöödeks 170 509.-, uue kabeli roosakna restaureerimistöödeks 2 200.- ,vanale kabelile, 5495.- kirikuaia inventeerimiseks 3834.-, pastoraadile 11 381.-

Osaühingule Ravila mõis on eraldatud kasvuhoone ja töölistemaja korrastamiseks toetusi summas 11000.- , Ravila mõisa karjakastellile 10239.-

Tuhala kirikule 85807.-

Habaja mõisa värkstoale 3000.-, tuuleveskile 6890.-, Habaja mõisa viinavabrikule 7000.-, karjakastellile 3000.-;

Kose-Uuemõisa mõisa kabelile 54081.-.

 

Riigi eelarve toel on restaureeritud ka ajaloo- ja kunstimälestisi.

Muinsuskaitseameti poolt varem eraldatud toetuste kohta leiab info kodulehelt www.muinsuskaitseamet.ee. Samas on ka juhend taotluse täitmiseks ja esitamiseks.

Ly Renter

Muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik