« Tagasi

Lasteaedade ja huvikoolide kohatasud

Kose Vallavolikogu otsustas 26.03 istungil vabastada vanemad ja eestkostjad avalduse alusel Kose valla lasteaedade kohatasu ning Kose Spordikooli ja Kose Muusikakooli õppetasu maksmisest alates 1. märtsist kuni riigis kehtiva eriolukorra lõpuni.
Avaldused saab esitada hiljemalt 5. kuupäevaks eelmise kuu eest vastavale lasteasutusele või koolile.