Töökuulutus - spordimaja juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kose Spordimaja juhataja ametikoha täitmiseks, asukohaga Kose alevik Kose vald Harjumaa.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel / kokkuleppel

Tööaeg: täistööaeg

Juhataja töö sisuks on:

Kose Spordimaja tegevuse juhtimine, planeerimine, korraldamine;
Kose valla spordisündmuste korraldamine.

Pakume:
huvitavat ja mitmekülgset tööd;
võimalust eneseteostuseks;
erialaseid koolitusi.

Sobival kandidaadil on:
- vähemalt 3-aastane töökogemus spordivaldkonnas;
- koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
- iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime, oskus efektiivselt planeerida tööaega ja -protsessi;
- suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia;
- loomingulisus, aktiivsus, paindlikkus, positiivne ellusuhtumine;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- kõrgharidus (võib olla omandamisel);
- arvuti kasutamise oskus;
- eesti keele valdamine kõnes ja kirjas.

Konkursil osalemiseks palun kandidaadil esitada:
-
kirjalik avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
- elulookirjeldus;
- nägemus asutusest, selle tööst ja arendamisest;
- kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt  31.12.2019  Kose Vallavalitsusele, saates need posti teel aadressile Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101 Kose vald või saates e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@kose.ee.

 

Täiendavat informatsiooni Kose Spordimaja juhataja täidetava ametikoha kohta saab abivallavanem Kadri Tiis`ilt (tel 6339 307, 524 6394 kadri@kose.ee).