Töökuulutus - klassiõpetaja

Oru Põhikool kuulutab välja konkursi klassiõpetaja ametikoha täitmiseks.

Sobival kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridus, soov töötada lastega, hea pingetaluvus ja koostööoskus.

Tööle asumine 3. veebruarist 2020.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 10. jaanuariks 2020

e-postile kool@orukool.edu.ee

Info telefonil 6079 148, 56219256.