« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse avalik projektikonkurss

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2019/2020 õppeaasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riigipoolse toetuse jagamiseks Kose vallas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele ja Kose valla üldharidus- ja huvikoolidele.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalemisvõimalusi kultuuri-, spordi-, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas. Sihtgrupp on Kose valla 7-19 aastased noored.

Täpsem info ning taotlusvormid valla kodulehel huvihariduse ja huvitegevuse alamlehel https://www.kosevald.ee/huvikoolid

Taotlus tuleb esitada vormikohaselt ja allkirjastatuna hiljemalt 29. oktoobriks 2019 aadressile vald@kose.ee

Info: kadri@kose.ee; tel 633 9307