« Tagasi

Töökuulutus - Kose-Uuemõisa Külakeskuse juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kose-Uuemõisa Külakeskuse juhataja ametikoha täitmiseks, asukohaga Kose-Uuemõisa, Kose vald, Harjumaa

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel / kokkuleppel

Tööaeg: täistööaeg

Juhataja peamised tööülesanded on:
- Kose-Uuemõisa Külakeskuse igapäevatöö juhtimine, planeerimine, korraldamine;
- kogukonnatöö hoogustamine;
- kogukonnale mõeldud sündmuste korraldamine ja läbiviimine koostöös kogukonna erinevate ühenduste ja huvigruppidega;
- külakeskuses toimuvate huviringide ja õpiringide töö korraldamine;
- koostöö süvendamine erinevate kogukonna ühenduste ja Kose-Uuemõisa piirkonnas olevate vallavalitsuse hallatavate asutustega.

Pakume:
- huvitavat ja mitmekülgset tööd;
- võimalust eneseteostuseks;
- erialaseid koolitusi.

Sobival kandidaadil on:
- head teadmised ja kogemused kultuuritöö valdkonnast;
- koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
- iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime, oskus efektiivselt planeerida tööaega ja -protsessi;
- suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia;
- loomingulisus, aktiivsus, paindlikkus, positiivne ellusuhtumine;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- kõrgharidus, soovituslikult kultuurikorralduse erialal (võib olla omandamisel);
- arvuti kasutamise oskus;
- eesti keele valdamine kõnes ja kirjas.

Konkursil osalemiseks kandidaadil esitada:
-
kirjalik avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
- elulookirjeldus;
- nägemus asutusest, selle tööst ja arendamisest;
- haridust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 27.10.2019 Kose Vallavalitsusele, saates need posti teel aadressile Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101 Kose vald või saates e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile vald@kose.ee.

Täiendavat informatsiooni Kose-Uuemõisa Külakeskuse ja täidetava ametikoha kohta saab abivallavanem Kadri Tiis`ilt (tel 6339 307, 524 6394 kadri@kose.ee).