« Tagasi

Hange - Kose Gümnaasiumi algklasside hoone projekteerimine

Hanke läbi soovitakse leida pakkuja projekteerimaks peatöövõtu korras Kose Kultuuri- ja haridusekeskuse hoone endise õppekorpuse osa (Hariduse 2, Kose alevik, Kose vald; EHR kood 120310274) teise ja kolmanda korruse siseruumide ja sellega kaasnevad eriosade põhimõttelised lahendused (nt kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, veevarustus ja kanalisatsioon, elektripaigaldis, sisekujundus).

Hanketeade avaldati Riigihangete registris 22.08.2019 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on riigihangete registris 05.08.2019 kell 9:00. Kavandatav hankelepingu pikkus on  19.08.2019 - 15.12.2019. Täpsem ajakava ning tööde sisu on kirjeldatud hanke lisas 1 - projekteerimise lähteülesanne ja hanke tehniline kirjeldus. Pakkumuste hindamise alus on madalaim hind.

Täpsem info:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1570863/general-info

Objekti ülevaatus toimub 5. augustil 2019 kell 15:00. Kogunemine toimub Kose Algkooli eesukse ees. Seoses objekti ülevaatuse ajaga pikendasime pakkumuse esitamise tähtaega 9. augusti kell 9:00ni.