« Tagasi

RMK raiete plaan Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas

RMK raiete plaan Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas

RMK plaanib käesoleva aasta detsembris Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas korraldad metsa uuenemiseks ja hooldamiseks vajalikud raied.

Metsaosad, kus soovime raieid teostada, asuvad maaüksustel Paunküla metskond 60 (katastritunnus 33702:002:0591), Paunküla metskond 61 ((katastritunnus 33702:002:0588), Paunküla metskond 63 (katastritunnus 33702:002:0316), Paunküla metskond 64 (katastritunnus 33702:002:0317) ja Paunküla metskond 514 (katastritunnus 33801:001:0330). Metsaosad kus raiet planeeritakse, on lisatud plaanil viirutatud. Valdavas osas on tegemist raieküpse metsaga, kuhu on planeeritud lageraied (LR). Ainult maaüksusel Paunküla metskond 60 (katastritunnus 33702:002:0591) on ühes metsaosas planeeritud harvendusraie (HR).

Ootame meelsasti vallavalituse ja kohaliku elanikkonna arvamust tööde korraldamise kohta. Oma arvamusi võib saata e-kirjaga aadressile andrus.kevvai@rmk.ee või helistades telefonile 506 6931.

Lisaks teeme ettepaneku asjast huvitatud inimestele tulla metsa kohapeale, oodates neid arutelule Ravila maantee Ravila poolses otsas 28. mail kell 16.00.