« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Avanes järjekordne Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks,
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga.

Esimest korda sai taotlusi meetmest toetuse taotlemiseks esitada 2018. aasta kevadel. Toetust taotles eelmisel aastal neli puudega inimest. Kohandamist vajasid kolmel juhul vannitoad, kus vann asendati dušiga ning üks inimene vajas mitut kohandust, sealhulgas kaldteed majja pääsemiseks, inva WC-potti jne.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Määrus on  leitav Riigi Teatajas, https://www.riigiteataja.ee/akt/113022019002

Taotluse eluruumi kohandamise toetuse saamiseks 2019 aastal saavad  Kose Vallavalitsusele esitada rahvastikuregistrijärgselt Kose vallas elavad puudega inimesed või nende esindajad  alates 01.04.2019 kuni 30.04.2019. Meede on avatud kuni aastani 2023 ja taotlusvoore on planeeritud avada ka järgnevatel aastatel.

Taotluse esitamiseks tuleb vallavalitsusele esitada eluruumi kohandmise taotlus, mis on leitav valla kodulehelt. Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

Taotluse esitamise kohta lisainfo saamiseks võib pöörduda valla sotsiaalosakonna poole, tel. 6339327 või 5118774 või e-post merike@kose.ee.