« Tagasi

Ootame ettepanekuid Kose valla 2018. aasta noorsportlase ja sportlase nominentide esitamiseks

Palun klubidel/isikutel esitada omapoolsed aasta noorsportlase (2018 aastal - 2000 ja hiljem sündinud) ja aasta sportlase kandidaadid.
Kandidaat pidi 2018 aastal olema elanike registri järgi Kose valla elanik või kuuluma Kose valla spordiklubisse.
Kandidaatide esitlemisel palun ära märkida tema 2018. aasta parimad sporditulemused/saavutused.

Näidis:
Kose Spordiselts esitab:
Kose valla aasta noorsportlase kandidaat - Päris Hakkaja (sünd 30.02.2000)
Päris Hakkaja 2018. aasta paremad tulemused/saavutused: .........
Kose valla aasta sportlase kandidaat - Üle Varju (sünd 31.06.1957)
Üle Varju 2018. aasta paremad tulemused/saavutused: ...........
Noorsportlase puhul ära märkida millises koolis ja klassis ta õpib.


Kui teile on teada ka mõni meie valla tubli elanik, kes küll ei kuulu meie vallas tegutsevatesse spordiorganisatsioonidesse, aga on tublide sporditulemustega, siis ka neid esitada kandidaadiks.
NB! Kui teile on teada mõned tublid parasportlased Kose vallas, siis palun teada anda. Ka nemad väärivad tunnustamist.
Omapoolsed kandidaadid (aasta noorsportlane ja aasta sportlane) palun saata hiljemalt 27. jaanuar 2019.a. kella 20.00.
Kose Spordimaja e-posti aadressile: spordimaja@kose.ee